top of page

PRIVACY VERKLARING

Privacy Verklaring In The Box Company BV

 

Algemeen

In deze Privacy Verklaring geeft In The Box Company BV informatie over de verwerking van persoonsgegevens door In The Box Company BV. 

In The Box Company BV is de verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de persoonsgegevens die via de website www.koekinthebox.nl ,  e-mail, sms, apps worden verkregen of gegenereerd. Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) aan de verwerking van persoonsgegevens stelt. Omdat onze verwerkingen binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen vallen, zijn deze niet aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. 

Deze Privacy Verklaring geldt voor de bezoekers van www.koekinthebox.nl, de klanten van In The Box Company BV, hun relaties en verder alle personen van wie In The Box Company BV persoonsgegevens verwerkt met uitzondering van personen die werkzaam zijn bij In The Box Company BV.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en met welk doel.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 20-01-2021..

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die door In The Box Company BV worden verwerkt zijn (a) persoonsgegevens die je via  www.koekinthebox.nl, e-mail  of op andere wijze direct of indirect hebt doorgegeven, (b) persoonsgegevens die worden gegenereerd door het ontvangen van door ons verzonden elektronische berichten of het gebruik van onze website www.koekinthebox.nl of daarmee vergelijkbare toepassingen.

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij verwerken jouw gegevens om jou de door jouw afgenomen dienst(en) te kunnen leveren en je indien nodig daarvoor te kunnen factureren. Gegevens die niet langer nodig zijn worden door ons verwijderd. 

Voorbeelden van persoonsgegevens die je aan ons verstrekt zijn: voornaam, achternaam, adres, postcode en plaats, e-mail adres en telefoonnummer.

Voorbeelden van persoonsgegevens die worden gegenereerd zijn: IP adres, surf gedrag en andere gegevens over het gebruik van deze website.

Gebruik van persoonsgegevens

In The Box Company BV gebruikt de persoonsgegevens voor verschillende doeleinden die wij hieronder beschrijven: het registreren van gegevens van de gever en ontvanger van Koek In The Box, zodat we ons product kunnen toesturen aan de door gever ingevulde gegevens van de  ontvanger. Het kunnen verzenden van mail naar het adres van gever met een bevestiging en een nieuwsbrief, indien daar toestemming voor is gegeven.

 

 

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken de persoonsgegevens van de ontvanger aan de verzendleverancier om Koek In The Box te kunnen leveren. Ook kunnen wij jouw gegevens aan derden verstrekken wanneer dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze site kunnen wij

persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot onder andere jouw persoonsgegevens. Wij maken hiervoor bijvoorbeeld gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie die wordt uitgewisseld tussen jou en onze website, door bijvoorbeeld het invullen van een formulier of het inloggen op de website, wordt afgeschermd. Om misbruik te voorkomen wordt jouw wachtwoord daarnaast opgeslagen via SHA encryptie.

E-mail en nieuwsbrief

Wanneer je een contact- of aanmeldformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als dat naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is.

Wij bieden verder een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten, diensten en aanverwante zaken. Deze nieuwsbrief kan ook informatie en aanbiedingen van andere partijen bevatten. Jouw e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. 
De toestemming geef je door jouw e-mailadres in te vullen op de website of bij het registreren op de website en het daartoe bestemde hokje aan te vinken. 
Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee  je je ook weer kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt, tenzij je daar expliciete toestemming voor hebt gegeven. 

Google

Onze website maakt gebruik van bepaalde diensten van Google waarbij gebruik kan worden gemaakt van cookies en andere technieken, zoals Google Analytics, om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Gebruik van cookies

www.koekinthebox.nl maakt gebruik van zogenaamde functionele en analytische ‘cookies’.  Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die bij bezoek aan een website op uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen. De cookies zorgen ervoor dat je gedurende de sessie blijft ingelogd.

De analytische cookies worden gebruikt om statistieken bij te houden over het gebruik van www.koekinthebox.nl  In The Box Company BV gebruikt hiervoor Google Analytics van Google, Inc. In The Box Company BV heeft Google Analytics cookies ‘privacy vriendelijk’ ingesteld, in lijn met de handleiding hierover van de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Je kunt cookies ook uitschakelen door in de instellingen van jouw browser alle of slechts bepaalde cookies te weigeren. Houd er rekening mee dat wanneer je bepaalde cookies niet accepteert, je bepaalde functionaliteiten van de website niet kunt gebruiken en het gebruiksgemak van de website beperkt wordt.

Doorgifte buiten de (Europese Economische Ruimte) EER

Jouw persoonsgegevens worden niet buiten de EER verwerkt.


Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens / Klachten

Iedere persoon heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens. Indien een betrokkene van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de betrokkene vragen heeft over deze Privacy Verklaring kan de betrokkene In The Box Company BV bereiken via telefoon 06-19051600 en per e-mail: info@koekinthebox.nl

Ontvangers van nieuwsbrieven kunnen zich afmelden door zich af te melden via de link onderaan de nieuwsbrief. Deze is in iedere nieuwsbrief aanwezig. Een e-mail zenden naar info@koekinthebox.nl is ook mogelijk indien je aangeeft om welke nieuwsbrief het gaat waar je je voor wilt afmelden. Als je een klacht hebt over hoe In The Box Company BV jouw persoonsgegevens verwerkt, dan kun je contact met In The Box Company BV opnemen door een mail te sturen naar info@koekinthebox.nl  of te bellen met 06-19051600 

Bewaartermijn

In The Box Company BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden of zolang als nodig om te voldoen aan wet- en regelgeving. 

Wijzigingen in de Privacy verklaring

In The Box Company BV behoudt zich het recht voor deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. In The Box Company BV adviseert de betrokkenen dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige privacy statement is bijgewerkt op 20 januari 2021.

bottom of page